BTÜ ÖĞRENCİ KONSEYİNİN MİSYON VE VİZYONU

BTÜ ÖĞRENCİ KONSEYİNİN MİSYONU

İnsan hak ve özgürlüklerini birincil ilke edinerek, çağın gereksinimleri çerçevesinde BTÜ öğrencilerinin  eğitim, sağlık, spor ve kültür ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrenci haklarını savunmak, yönetim ve öğrenci arasında etkin bir bağ oluşturmak, ulusal ve uluslararası platformda Bursa Teknik Üniversitesini, adına yakışır bir biçimde temsil etmektir.

 

BTÜ ÖĞRENCİ KONSEYİNİN VİZYONU

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, insani ve toplumsal değerlere saygılı,  ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek, donanımlı, sağduyulu, ahlak sahibi biriylerin Bursa Teknik Üniversitesi sıralarından yetişmesini sağlamak ve örnek Türk Gençliği profilini oluşturmaktır.